معنی و ترجمه کلمه in ward به فارسی in ward یعنی چه

in ward


قانون ـ فقه : تحت توليت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها