معنی و ترجمه کلمه in-line engine به فارسی in-line engine یعنی چه

in-line engine


علوم مهندسى : موتور سرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها