معنی و ترجمه کلمه inactive time به فارسی inactive time یعنی چه

inactive time


علوم مهندسى : زمان غيرفعال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها