معنی و ترجمه کلمه inappeasable به فارسی inappeasable یعنی چه

inappeasable


ارام ،ناپذير،غير قابل تسکين ،قانع نشدنى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها