معنی و ترجمه کلمه inapprehensible به فارسی inapprehensible یعنی چه

inapprehensible


غيرقابل ادراک ،نامفهوم ،غيرقابل احساس

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها