معنی و ترجمه کلمه inappropriate به فارسی inappropriate یعنی چه

inappropriate


غير مقتضى ،بيجا،نامناسب ،ناجور،بيمورد
روانشناسى : نامناسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها