معنی و ترجمه کلمه inbreeding به فارسی inbreeding یعنی چه

inbreeding


تخم کشى از جانوران هم تيره ،توليد و تناسل در ميان هم نژادها،درون همسرى
روانشناسى : تخم کشى بسته

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها