معنی و ترجمه کلمه incertitude به فارسی incertitude یعنی چه

incertitude


نا معلومى ،عدم تحقق ،شک و ترديد،نا امنى ،ناپايدارى زندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها