معنی و ترجمه کلمه incidence به فارسی incidence یعنی چه

incidence


حادث شدن ،ميزان بروز( در بيماريها)،شيوع مرض ،انتشار( مرض)،برخورد،تلافى ،تصادف ،وقوع ،تعلق واقعى ماليات ،مشموليت
روانشناسى : ميزان بروز
علوم هوايى : برخورد
علوم نظامى : برخورد کردن ميدان برخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها