معنی و ترجمه کلمه incise به فارسی incise یعنی چه

incise


بريدن ،کندن ،چاک دادن ،شکاف دادن ،حجارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها