معنی و ترجمه کلمه incline به فارسی incline یعنی چه

incline


خم کردن ،کج کردن ،متمايل شدن ،مستعد شدن ،سرازير کردن ،شيب دادن ،متمايل کردن ،شيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها