معنی و ترجمه کلمه inclined face of dam به فارسی inclined face of dam یعنی چه

inclined face of dam


نماى شيبدار بند
معمارى : نماى مايل سد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها