معنی و ترجمه کلمه included به فارسی included یعنی چه

included


دور گرفته شده ،تو گذاشته ،تو مانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها