معنی و ترجمه کلمه incogitant به فارسی incogitant یعنی چه

incogitant


بى انديشه ،بى فکر،بى خيال ،فارغ البال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها