معنی و ترجمه کلمه incoherent scattering به فارسی incoherent scattering یعنی چه

incoherent scattering


شيمى : پراکندگى ناهمدوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها