معنی و ترجمه کلمه incombustibility به فارسی incombustibility یعنی چه

incombustibility


عدم امکان احتراق ،نسوزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها