معنی و ترجمه کلمه income and expenditure approach به فارسی income and expenditure approach یعنی چه

income and expenditure approach


قانون ـ فقه : مطالعه جريان پول و اثار اقتصادى ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها