معنی و ترجمه کلمه income consumption curve به فارسی income consumption curve یعنی چه

income consumption curve


منحنى درامد
بازرگانى : مصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها