معنی و ترجمه کلمه income forgone به فارسی income forgone یعنی چه

income forgone


درامد صرف نظر شده
بازرگانى : درامد از دست رفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها