معنی و ترجمه کلمه income leakage به فارسی income leakage یعنی چه

income leakage


نشت درامد
بازرگانى : کسر درامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها