معنی و ترجمه کلمه income multiplier به فارسی income multiplier یعنی چه

income multiplier


بازرگانى : ضريب فزاينده درامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها