معنی و ترجمه کلمه income policy به فارسی income policy یعنی چه

income policy


سياست درامدى
بازرگانى : سياست مربوط به درامدها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها