معنی و ترجمه کلمه income velocity of money به فارسی income velocity of money یعنی چه

income velocity of money


سرعت گردش درامدى پول
بازرگانى : متوسط تعداد دفعاتى که يک واحد پول روى کالاها و خدمات در طول سال مصرف ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها