معنی و ترجمه کلمه incommensurability به فارسی incommensurability یعنی چه

incommensurability


گنگى ،تباين ،عدم تقارن ،سنجش ناپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها