معنی و ترجمه کلمه incommensurateness به فارسی incommensurateness یعنی چه

incommensurateness


عدم تناسب ،بى اندازه بودن ،عدم مقياس مشترک ،عدم کفايت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها