معنی و ترجمه کلمه incommode به فارسی incommode یعنی چه

incommode


ناراحت کردن ،ناراحت گذاردن ،دردسر دادن ،ازار رساندن ،گيج کردن ،دست پاچه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها