معنی و ترجمه کلمه incommoded by want of room به فارسی incommoded by want of room یعنی چه

incommoded by want of room


ناراحت از حيث( نداشتن ) جا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها