معنی و ترجمه کلمه incomparable به فارسی incomparable یعنی چه

incomparable


غير قابل قياس ،بى مانند،بى نظير،بى همتا،بى رقيب ،غير قابل مقايسه
روانشناسى : مقايسه ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها