معنی و ترجمه کلمه incompatable به فارسی incompatable یعنی چه

incompatable


روانشناسى : ناهمساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها