معنی و ترجمه کلمه incompetence به فارسی incompetence یعنی چه

incompetence


)incompetency(نا شايستگى ،بى کفايتى ،نادرستى ،نارسايى ،نقص ،(حق).عدم صلاحيت
قانون ـ فقه : عدم صلاحيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها