معنی و ترجمه کلمه incompletely به فارسی incompletely یعنی چه

incompletely


بطور ناتمام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها