معنی و ترجمه کلمه incompliant به فارسی incompliant یعنی چه

incompliant


نپذيرنده ،نا هموار،تسليم نشو،سرسخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها