معنی و ترجمه کلمه incomprehensive به فارسی incomprehensive یعنی چه

incomprehensive


محدود،بطور غيرجامع ،کوتاه ،مختصر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها