معنی و ترجمه کلمه incomprehensively به فارسی incomprehensively یعنی چه

incomprehensively


بطور غيرجامع يا محدود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها