معنی و ترجمه کلمه inconceivable به فارسی inconceivable یعنی چه

inconceivable


تصور نکردنى ،غير قابل ادراک ،باور نکردنى
روانشناسى : تصور ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها