معنی و ترجمه کلمه inconsonantly به فارسی inconsonantly یعنی چه

inconsonantly


بطور ناجور يا ناموزون ،با عدم توافق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها