معنی و ترجمه کلمه inconstancy به فارسی inconstancy یعنی چه

inconstancy


عدم ثبات ،ناپايدارى ،بى ثباتى ،تلون مزاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها