معنی و ترجمه کلمه incorporating mill به فارسی incorporating mill یعنی چه

incorporating mill


کارخانه اى که اجزاى باروت دران اميخته ميشوند،کارخانه باروت سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها