معنی و ترجمه کلمه incorporealy به فارسی incorporealy یعنی چه

incorporealy


بطور غيرمادى ،بطورغيرمحسوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها