معنی و ترجمه کلمه incorrodible به فارسی incorrodible یعنی چه

incorrodible


غيرقابل تحليل ،خورده نشدنى سائيده نشدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها