معنی و ترجمه کلمه increase به فارسی increase یعنی چه

increase


بزرگتر شدن ،صعود کردن ،افزايش يافتن بالا رفتن ،فزونى ،افزايش ،افزودن ،زياد کردن ،توسعه دادن ،توانگرکردن ،ترفيع دادن ،اضافه ،افزايش ،رشد،ترقى ،زيادشدن
علوم مهندسى : ترقى
بازرگانى : ترقى دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها