معنی و ترجمه کلمه incredulity به فارسی incredulity یعنی چه

incredulity


دير باورى ،شکاکى ،بى اعتقادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها