معنی و ترجمه کلمه increment به فارسی increment یعنی چه

increment


نمو،افزايش در حقوق ،فواصل کوچک ،افزايش ،ترقى ،سود،توسعه
کامپيوتر : نمو دادن
روانشناسى : افزوده
بازرگانى : توسعه
علوم نظامى : کيسه هاى کوچک خرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها