معنی و ترجمه کلمه incretion به فارسی incretion یعنی چه

incretion


ترشح درونى يا داخلى ،تراوش داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها