معنی و ترجمه کلمه incriminate به فارسی incriminate یعنی چه

incriminate


به جرمى متهم کردن ،مقصر قلمداد کردن ،بگناه متهم کردن ،گرفتارکردن ،تهمت زدن به ،گناهکارقلمداد نمودن
قانون ـ فقه : گناهکار قلمداد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها