معنی و ترجمه کلمه incrust به فارسی incrust یعنی چه

incrust


با قشر و پوست پوشاندن ،داراى پوشش سخت کردن ،قشر تشکيل دادن ،(بر روى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها