معنی و ترجمه کلمه incurrence به فارسی incurrence یعنی چه

incurrence


تحميل ،تعلق گرفتگى ،شمول ،مشموليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها