معنی و ترجمه کلمه indagate به فارسی indagate یعنی چه

indagate


تحقيق کردن ،تجسس کردن ،رسيدگى کردن ،بررسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها