معنی و ترجمه کلمه indefinite به فارسی indefinite یعنی چه

indefinite


نا محدود،بيکران ،بى حد،بى اندازه ،غيرقابل اندازه گيرى ،نامعين ،غير قطعى ،(بطور صفت )غير صريح ،نکره
روانشناسى : نامعين

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها