معنی و ترجمه کلمه indemnificatory به فارسی indemnificatory یعنی چه

indemnificatory


غرامت اميز،جبران کننده ،تاوانى ،غرامتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها